Veerponten en veerboten in Nederland


Pontjes in de Benelux
[starten] [zoeken] [historisch]
[nieuws] [pontje_vd_maand]
[type_veerpont] [lijst_pontjes] [fietstochten]
[zeer_klein] [privé_pontjes] [links] [contact]


(klik op de foto om te sluiten)

Lokatie :
Eernewoude - Warten
    (FR-015)

Vandaag in de vaart: 10:00-18:00
 Morgen in de vaart: 10:00-18:00
  (disclaimer)

Alhoewel ik mijn best doe de gegevens zo correct mogelijk te laten zijn, kan er geen verantwoording worden genomen voor mogelijke fouten.

Constateert u een fout, dan ben ik blij als u dat meldt.


Op bijzondere dagen kunnen de tijden (en zelfs ook de vraag of de pont wel of niet vaart) afwijken. Denk aan Kongingsdag, Tweede Paas- en Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Ook worden kortdurende afwijkingen (b.v. t.g.v. storing, te hoog of te laag water) niet vermeld.

Als er sprake is van vaartijden, dan moet u rekening houden met de vraag wat daarmee wordt bedoeld. De tijd waarop u zich nog kunt aanmelden, of de tijd wanneer de schipper naar huis gaat. In dat laatste geval kan de laatste afvaarttijd tien tot twintig minuten eerder zijn.

Gegevens
Over : Prinses Margrietkanaal
Soort : Fiets-/Voetveer
Type : motorveerpont
Betalen : met fiets: Ja
te voet: Ja
Contact : 06-12954125
Lokatie : Google maps (53.144552 , 5.908815)
- Eernewoude (klik voor details)
- Warten (klik voor details)
Websites : www.de8vangrou.nl

Alhoewel ik mijn best doe de gegevens zo correct mogelijk te laten zijn, kan er geen verantwoording worden genomen voor mogelijke fouten.

Constateert u een fout, dan ben ik blij als u dat meldt.


Op bijzondere dagen kunnen de tijden (en zelfs ook de vraag of de pont wel of niet vaart) afwijken. Denk aan Kongingsdag, Tweede Paas- en Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Ook worden kortdurende afwijkingen (b.v. t.g.v. storing, te hoog of te laag water) niet vermeld.

Als er sprake is van vaartijden, dan moet u rekening houden met de vraag wat daarmee wordt bedoeld. De tijd waarop u zich nog kunt aanmelden, of de tijd wanneer de schipper naar huis gaat. In dat laatste geval kan de laatste afvaarttijd tien tot twintig minuten eerder zijn.

Vaartijden   (disclaimer)
26 apr. t/m 29 sept.: dagelijks10:00-18:00

Beschrijving

Het Prinses margrietkanaal, dat van zuidwest naar noordoost door Friesland loopt, vormt voor fietsers een grote barriëre. Om deze barriëre op te heffen is rond 2005 een fiets-/voetveer in de vaart gebracht. Als gevolg van het ontbreken van openbare wegen in de omgeving vaart deze veerpont zowel ten noorden als ten zuiden van het Prinses Margrietkanaal een aantal honderden meters in de lengterichting door de Rochsloot en de Lange Sloot. Aan de noordzijde is de aanlegplaats in de jachthaven van Wartena, aan de zuidkant aan de dijk van de Lange Sloot.

Foto's

    (klik op een foto voor een vergroting)

Veerponten in de buurt:

Garijp - Suawoude
Eernewoude - It Wiid
Grou Hellingshaven - Oan t Wetter
Grou Yne Lijte - Grouw De Burd
Grou De Burd - Sytebuorren
Veenhoop - Hooidammen
Tijnje - Nij Beets
Hurdegaryp Koekoekspaad
 

 

Veerboot: De Oerhaal


Het pontje bij het aanmeren aan de kant van Eernewoude.
Datum: 2018.08.21
Auteur: Wim Kusee

Type Electrische veerpont op zonneënergie
Bouwjaar 2005
Datum begin inzet2005
Datum einde inzet
Lengte
Breedte
Scheepswerf
Capaciteit

[ Naar boven ]